Lentekind Vakantiewerking is een speelpleinwerking die erkend en ondersteund wordt door VDS vzw (Vlaamse dienst speelpleinwerk). Dit is een koepelorganisatie voor speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel.

Bij Lentekind Vakantiewerking proberen we voor iedereen een plekje te creëren. Ieder kind heeft recht op opvang, maar we moeten hierbij rekening houden met de capaciteit van onze infrastructuur en animatoren. Lentekind Vakantiewerking is gericht op kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. We beschikken niet over de nodige middelen om kinderen ouder dan 12 jaar op te vangen. Indien een kind ouder dan 12 jaar wordt aangemeld voor onze werking zijn wij genoodzaakt dit kind te weigeren en het door te verwijzen naar een andere speelpleinwerking of opvang. 

Als speelplein zijn wij ervan bewust dat wij voor sommigen een opvangrol vervullen. Dit wil echter niet zeggen dat wij dit moeten doen. Wij blijven jeugdwerk waarbij spelen het hoofddoel is.