Informatie voor organisaties

Op deze pagina kunnen doorverwijzende organisaties alle informatie vinden die ze nodig hebben om een kind/ gezin door te verwijzen naar ons plein.

Neem contact met ons op voor meer informatie en de informatiebrochure:

Doelgroep

Kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar kunnen bij ons komen spelen zoals op een ander speelplein. Wat verschilt ons van andere speelpleinen? Wij richten ons voornamelijk op kansarme en maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Hieronder verstaan wij armoede, uithuisplaatsing, kinderen van ouders met een psychische problematiek (KOPP), pleegkinderen, kinderen uit een andere voorziening, kinderen met ASS/ ADHD/ODD…

Een belangrijke voorwaarde die wij hanteren is dat elk kind dat op ons plein komt spelen, in groep kan functioneren. Wij voorzien het merendeel van de dag geleide spelen die plaatsvinden in groep. 1 op 1 begeleiding kunnen wij niet bieden.

Kinderen worden onderverdeeld naar gelang hun leeftijd:

 • Auto’s: 2,5 jaar – 3 jaar (Geboortejaar 2021)
 • Boten: 3 jaar – 4 jaar (Geboortejaar 2020)
 • Treinen: 4 jaar – 5 jaar (Geboortejaar 2019)
 • Vliegtuigen: 5 jaar – 6 jaar (Geboortejaar 2018)
 • Zeppelins: 7 jaar – 8 jaar (Geboortejaar 2017 – 2016)
 • Raketten: 9 jaar –  10 jaar (Geboortejaar 2015 – 2014)
 • Ufo’s: 11 jaar – 12 jaar (Geboortejaar 2013 – 2012)

Om ervoor te zorgen dat onze beperkte plaatsen ingenomen worden door gezinnen die het echt nodig hebben, werken wij via doorverwijzing. Zo is het niet mogelijk dat nieuwe kinderen rechtstreeks worden aangemeld door de (groot)ouders. Nieuwe kinderen worden altijd aangemeld via een doorverwijzer.

Gekende gezinnen krijgen bij de start van de inschrijvingen een mail met alle informatie in om hun kind(eren) terug in te schrijven. D.w.z. dat een doorverwijzer elk kind maar één maal moet doorverwijzen naar ons. Vervolginschrijvingen lopen het jaar/ de jaren erna rechtstreeks via de ouders.

Doorverwijzende organisaties

Mogelijke doorverwijzingen komen via:

 • CKG Lentekind en andere organisaties binnen de bijzondere jeugdzorg
 • OCMW’s, armoedeorganisaties (VB. De Watertoren, ‘t Antwoord…)
 • Gemandateerde voorzieningen (VB. VK, OCJ, SDJ…)
 • CLB’s
 • Pleegzorg, CAW, CGG, Kind en gezin.
Dit zijn mogelijke, maar geen bindende, manieren om op ons speelplein terecht te komen. Behoort uw organisatie niet tot bovenstaande organisaties of bent u niet zeker of Lentekind is waar u naar op zoek bent? Aarzel niet om contact op te nemen! 
 
Hoe een kind doorverwijzen naar ons plein?
1) Wanneer u denkt een kind te hebben dat in aanmerking komt voor ons plein, contacteert u ons via mail (vakantiewerkinglentekind@gmail.com) of telefonisch (0486 79 69 90). Hierbij bezorgd u ons een beknopte situatie van het kind en de reden van aanmelding.
2) Wij bekijken de vraag intern. Indien het kind in aanmerking komt, mailen wij alle informatie en het inschrijvingsformulier door.

3) U bezorgt de informatie aan de ouders en het verdere contact gebeurt tussen de ouders en ons. (Wij raden aan om het inschrijvingsformulier samen met de ouders in te vullen maar dit is zeker niet verplicht!)