We willen speelkansen creëren voor ieder kind met extra aandacht voor kinderen die deze speelkansen niet aangeboden krijgen op een regulier speeltuin.

We stellen ons tot doel om tijdens de zomervakantie de kinderen een zo gevarieerd mogelijk aanbod van activiteiten aan te bieden, waarin spel, ontspanning en plezier op de voorgrond staan. Om de kwaliteit te waarborgen wordt er als groep toegekeken op een grondige voorbereiding, evenals op een goede begeleiding en ondersteuning van onze vrijwilligers. Anderzijds wordt voor de vrijwilligers gezocht naar een juist evenwicht tussen inspanning en ontspanning. Hiernaast zijn we ervan overtuigd dat een betrokkenheid met/van de ouders een meerwaarde creëert voor onze werking. 

Zowel in onze relatie naar de kinderen als naar andere medewerkers dragen wij waarden zoals respect, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel. 

Om onze opdracht te doen slagen, is de kwaliteit van het werk van onze medewerkers, een zeer belangrijke troef. We rekenen hiervoor op een groep van sociaal geëngageerde vrijwilligers - ouder dan 16 jaar - die een combinatie zoeken van inzet voor de doelgroep en een aangename vakantie-invulling. We verwachten van hen de volgende competenties: het kunnen herkennen van noden van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar en het enthousiasme/ de goesting in het creëren en begeleiden van spelmomenten met kinderen. Deze groep vrijwilligers wordt begeleid door een team van hoofdleiders, allen minstens 18 jaar oud. Betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid naar de kinderen en de vrijwilligers en stressbestendigheid zijn de basisvoorwaarden waaraan een hoofdleider dient te voldoen.

De 10 geboden van Lentekind Vakantiewerking