Ons Privacy-beleid

Oftewel: hoe gaan wij om met jouw gegevens?

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moeten wij u vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze data gebruiken en hoe wij deze beveiligen.

Gegevens van vrijwilligers

De gegevens die je als vrijwilliger geeft aan Lentekind Vakantiewerking worden beheerd door de hoofdleiding van het huidige werkjaar. Maar ook door het secretariaat van het CKG, waarbij we aangesloten zijn.

De gegevens die u ons geeft zijn noodzakelijk voor een goede samenwerking tijdens het vrijwilligerswerk. Na de geleverde werktijd worden uw gegevens online opgeslagen. Alleen u en de hoofdleiding van het huidige werkjaar kunnen deze gegeven bekijken, mits het bestaan van een geldig account op onze site.

Uw gegevens zullen gebruikt worden om nieuwsbrieven te versturen en u uit te nodigen op eventuele evenementen georganiseerd door onze vakantiewerking.

Indien u niet wenst dat uw gegevens gebruikt worden, deel dit ons dan mee door een mailtje te sturen naar: lentekindvakantiewerking@gmail.com

Tijdens een Lentekindweek kunnen er foto’s en video’s worden genomen. Deze kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden voor onze vakantiewerking ( nieuwsbrief, site, social media,…).

Als je niet wilt gefotografeerd of gefilmd worden voor deze doeleinden. Geef dan een seintje aan de hoofdleiding van de week.

Gegevens van families, ouders en kinderen

De gegevens van ouders en kinderen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Enkel de hoofdleiding kan aan deze informatie, die enkel benut wordt in geval van noodzaak.

Tijdens de verschillende dagen worden er foto's gemaakt, ook van de kinderen.

Foto's die genomen worden door Lentekind Vakantiewerking zullen enkel online komen wanneer kinderen onherkenbaar zijn of wanneer zo onherkenbaar gemaakt werden.

Alle foto's - ook die waar de kinderen herkenbaar op staan - worden tijdens 'het Kampvuur', een jaarlijkse activiteit op Lentekind zelf, geprojecteerd op een scherm.

Het kampvuur is een jaarlijkse activiteit waarop alle vrijwilligers en alle ouders zijn uitgenodigd. Dit evenement vindt plaats op het einde van de zomer.

Na de zomer worden alle foto's die gemaakt zijn verwijderd. Enkele sfeerfoto's van vrijwilligers worden wel nog bijgehouden.

Wenst u liever dat er geen enkele foto's van uw kinderen gemaakt worden, mail dan zo snel mogelijk na inschrijven naar info@lentekindvakantiewerking.be.
Vergeet zeker niet de namen van uw kinderen te vermelden!